Бібліотека

Інтеграція – деінтеграція в дитинстві

Стверджуючись в думці, що індивідуація є безперервним процесом впродовж усього життя, вивчення самості у немовлят набуває все більшого значення. Центральним  фокусом дослідження стає немовляцтво.

Афективне ядро Самості: нейроархетиповий погляд на засадах суб’єктивності людини (та тварини)

Психологи зазвичай розглядали «Самість» як об’єкт досвіду, який з’являється тоді, коли індивід сприймає його в полі свідомості. Відповідно до цього погляду, здатність людської психіки до самопрезентації пов’язується з кортиколімбічними процесами навчання, що відбуваються впродовж індивідуального розвитку.

Говорити те, що маєте на увазі, мати на увазі те, що говорите: мова, інтеракція та інтерпретація

Як аналітики, ми прагнемо говорити те, що маємо на увазі. Це передбачає розуміння комунікативних особливостей іншої людини, віднайдення відповідної форми слів для висловлювання того, що ми зрозуміли, та експресії цього тоном голосу, який може бути почутий.

Докази ефективності юнгіанської психотерапії: огляд емпіричних досліджень

Тут підсумовуються перспективні, натуралістичні дослідження результатів і ретроспективні дослідження з використанням стандартизованих інструментів і даних медичного страхування, а також декілька якісних досліджень аспектів психотерапевтичного процесу.

Моря дивний чар. Іконічні та естетичні звиви глибинної психології

Не можна заперечувати, що постмодерна ера з її відмовою від мета-наративів позначила серйозну кризу в усіх школах глибинної психології. Тим не менше, це також надало нам унікальну можливість почати переосмислювати та оновлювати шляхи теоретизації та практики.

Самість та організаційні форми відчуття самості

Переклад 8 глави з книги “Jungian Psychotherapy and Contemporary Infant Research” Mario Jacoby

Символічна функція

Під «символічною функцією» більшість дослідників немовлят мають на увазі здатність малюка уявляти інших людей або предмети за їх відсутності...

“Інстинкт” уяви. Нейроетологічний підхід до еволюції рефлексивного розуму та його застосування у психотерапії

Сучасна нейро-психоаналітична література підкреслює, що наша суб’єктивна ідентичність ґрунтується на первісних підкіркових нервово-психічних процесах, що виражають немислені форми досвіду, які є «афективно інтенсивними, не будучи відомими»