Бібліотека

Інтеграція – деінтеграція в дитинстві

Стверджуючись в думці, що індивідуація є безперервним процесом впродовж усього життя, вивчення самості у немовлят набуває все більшого значення. Центральним  фокусом дослідження стає немовляцтво.

Афективне ядро Самості: нейроархетиповий погляд на засадах суб’єктивності людини (та тварини)

Психологи зазвичай розглядали «Самість» як об’єкт досвіду, який з’являється тоді, коли індивід сприймає його в полі свідомості. Відповідно до цього погляду, здатність людської психіки до самопрезентації пов’язується з кортиколімбічними процесами навчання, що відбуваються впродовж індивідуального розвитку.

Багатоголосся психічних станів в полі

Присутність архетипних образів сепарації і дисоціації добре помітна в моделі індивідуації Юнга. Юнг припустив наявність динамічних стосунків між свідомими і несвідомими частинами психіки аналітика і аналізанда.

Говорити те, що маєте на увазі, мати на увазі те, що говорите: мова, інтеракція та інтерпретація

Як аналітики, ми прагнемо говорити те, що маємо на увазі. Це передбачає розуміння комунікативних особливостей іншої людини, віднайдення відповідної форми слів для висловлювання того, що ми зрозуміли, та експресії цього тоном голосу, який може бути почутий.

Докази ефективності юнгіанської психотерапії: огляд емпіричних досліджень

Тут підсумовуються перспективні, натуралістичні дослідження результатів і ретроспективні дослідження з використанням стандартизованих інструментів і даних медичного страхування, а також декілька якісних досліджень аспектів психотерапевтичного процесу.

Контейнування

Психоаналітичні дослідження поглибили наше розуміння взаємин мати-дитина. Тут я опишу тільки дві основні концепції: «холдинг» Віннікота й «контейнування» Біона. Їхній сенс ширший, ніж просто захист, — вони, крім того, конституюють механізм, що містить у собі структурування і розвиток людської психіки.

Ми можемо одного дня зіграти один проти одного.

У цій главі будуть розглянуті групи, які утворилися навколо Фройда та Юнга, близько 1902 р., досліджений розвиток групової культури відповідно їхнього функціонування. 

Моря дивний чар. Іконічні та естетичні звиви глибинної психології

Не можна заперечувати, що постмодерна ера з її відмовою від мета-наративів позначила серйозну кризу в усіх школах глибинної психології. Тим не менше, це також надало нам унікальну можливість почати переосмислювати та оновлювати шляхи теоретизації та практики.

Про холдинг та контейнування, буття та мрійливість.

У цій роботі я окреслюю те, що вбачаю як найсуттєвіші риси понять «холдингу» та «контейнеру/контейнованого», а розглядаючи їх разом є можливість висвітлити саме відмінності між цими ідеями. Впродовж цього обговорення треба мати на увазі, що поняття «холдингу» та «контейнеру/контейнованого» не суперечать одне одному, але є двома вигідними точками зору, з яких можна оцінювати емоційний досвід.

Провина й прощення

Що відбувається, коли несправедливість настільки велика, що її вже не виправити? Чи не існують крайні ситуації, коли спроба залагодити несправедливість лише посилює її?

Самість та організаційні форми відчуття самості

Переклад 8 глави з книги “Jungian Psychotherapy and Contemporary Infant Research” Mario Jacoby

Символічна функція

Під «символічною функцією» більшість дослідників немовлят мають на увазі здатність малюка уявляти інших людей або предмети за їх відсутності...

Фройд і / або Юнг

У цій главі будуть розглянуті групи, які утворилися навколо Фрейда та Юнга, близько 1902 р., досліджений розвиток групової культури відповідно їхнього функціонування.

“Інстинкт” уяви. Нейроетологічний підхід до еволюції рефлексивного розуму та його застосування у психотерапії

Сучасна нейро-психоаналітична література підкреслює, що наша суб’єктивна ідентичність ґрунтується на первісних підкіркових нервово-психічних процесах, що виражають немислені форми досвіду, які є «афективно інтенсивними, не будучи відомими»