Курс спеціалізації: “Аналітична психологія і основи сучасного психоаналізу” – Online версія, орієнтована на колег із інших міст.

Автор: Дмитро Залеський

Афілійований член Чеської асоціації аналітичної психології. 

Даний курс є поєднанням лекцій і практичних занять, на яких за допомогою демонстрацій, вправ і клінічних супервізій слухачі мають нагоду засвоїти класичні та авторські аналітичні методи, створені як зсередини юнгіанського аналізу, так і в царинах сучасного психоаналізу.

Основним завданням є знайомство з сучасною практикою аналітичного консультування, орієнтованого на розвиток особистості. Отримані знання і навички корисні для побудови аналітично орієнтованої психотерапевтичної практики, індивідуального та сімейного консультування, психологічно-педагогічної роботи, психокорекційної роботи з дітьми. Курс дає можливість закласти підвалини для подальшого розвитку юнгіанської ідентичності.

На курс запрошуються колеги, які мають вищу медичну або психологічну освіту. Перевага надається колегам, які мають психотерапевтичну практику з аналітичної орієнтацією.

Школа видатного швейцарського психолога Карла Густава Юнга є невід’ємною частиною сучасного психоаналізу. Концепція К.Г.Юнга охоплює особистість в єдності свідомих і несвідомих аспектів, індивідуально – особистісних і колективно-архетипових. Вона має не тільки величезну культурну цінність, глибоко вплинувши практично на всю сферу гуманітарних знань, а й довела свою ефективність в майже сторічній клінічній практиці. Аналітична психологія застосовується як в саме аналітичній практиці, так і в короткостроковому консультуванні дорослих, в дитячій психотерапії та психокорекції. Підхід Юнга поєднує раціональні й емоційно-образні елементи роблячи наголос на розвитку уяви і творчої активності. Сучасна аналітична психологія успішно подолала ризик перетворення в догматичну дисципліну, і являє собою широке динамічне поле досліджень, де стикаються найпрогресивніші течії сучасної гуманітарної думки. Юнгівське світосприйняття виявилось співзвучним для самих різноманітних світових культур і етносів, тож міжнародна спільнота аналітичних психологів охоплює, без перебільшення, весь світ.

Тривалість навчання 3 роки, on line зустрічі відбуваються кожної середи, з 13.00 до 18.00. Кожні півроку очна сесія субота-неділя з 10.00 до 18.00. Кількість місць в групі – 13, на час навчання група є “закритою”. Після закінчення навчання і захисту курсової роботи, видається свідоцтво про завершення курсу з кількістю годин групових супервізій.

Основні теми:

 1. Створення аналітичного середовища. Аналітичний «ритуал». Тривалість і частота. Кушетка або крісло. Метод вільних асоціацій. Алхімічна метафора психоаналізу.
 2. Зародження психоаналізу. Фройдівські моделі психічного. Істерія. Витіснення. Випадок Анни О.
 3. Символ і архетип. Теорія комплексів. Асоціативний експеримент. «Юнгіанська карта» душі.
 4. Теорії раннього дитячого розвитку. Архетипний образ і несвідома фантазія.
 5. Архетип Великої Матері. Фантазія всемогутності, розщеплення, шизоїдно-параноїдна позиція.
 6. Елевсінські містерії. Міфи про Деметру і Персефону. Депресивна позиція.
 7. Базові теорії терапевтичної взаємодії. Холдинг. Контейнерконтейноване.
 8. Сни, сновидіння, мрійливість, уява. Техніки імагінації.
 9. Психоаналітична діагностика. Его-комплекс. Невротична структура організації особистості. Інтерпретативний аналіз.
 10. Структура межової особистості. Проективна ідентифікація. Експресивний аналіз. Неолітична свідомість. Символічні рівні жертвопринесення.
 11. Психотична структура. Первісна свідомість. Конвенціональний принцип. Підтримуючий аналіз.
 12. Нарцисизм. «Просвічування архетипу». «Сакральне» і «брутальне». Ілюзорний перенос. Селф-аналіз.
 13. Персона. Фальшиве селф.
 14. Архетипічні образи «жіночого». Великі богині.
 15. Архетипічні образи «чоловічого». Гордість Приапа
 16. Шлюб.  Духовність і сексуальність. «Священне розлучення».
 17. Тінь. Добро і зло в розумінні аналітичної психології. Перверсивна структура особистості. Перверсні стосунки.
 18. Психосоматичні феномени.
 19. Психологічні типи.
 20. Юнгіанська інтерпретація. Легенда про Тристана та Ізольду
 21. Архетип пораненого цілителя.
 22. Групи, групова динаміка, базові припущення.
 23. Аніма та анімус. Контрсексуальність.
 24. Зникаючий батько. Історія гордині.
 25. Техніка аналізу. Відігравання та розігрування.
 26. Аналіз переносу та контрпереносу.
 27. Травма і душа.
 28. Еротичний і еротизований переноси. Різноспрямовані вектори сексуальної метафори.
 29. Индивидуация. «Одіссей, Єдиний щасливий герой» .
 30. Синхронія.