Дмитро Залеський

dmytrozaleskyyy@gmail.com
+380 50 5490866

Дмитро Залеський

Юнгіанський аналітик.

Перший в Україні Індивідуальний член Міжнародної асоціації аналітичної психології (IAAP) з 2010 року
Співзасновник Української юнгіанської асоціації (УЮА), що отримала групове членство IAAP в 2019 році. Разом з Юрієм Данько, вийшли із УЮА на знак протесту проти дій асоціації, які сприймались як проросійські.
З 2020 року афілійований, а з 2021 року повний член Чеського інституту аналітичної психології, (CIAP Training Group of the IAAP)

 

Дмитро Залеський проводить курс спеціалізації:
«Аналітична психологія і основи сучасного психоаналізу»

Курс є поєднанням лекцій і практичної роботи, де за допомогою демонстрацій, вправ і клінічних супервізій учасники мають нагоду познайомитися з класичними та авторськими аналітичними методами, що створені як в полі юнгіанського аналізу, так і в царинах сучасного психоаналізу.
Основним завданням є знайомство з сучасною практикою аналітичного консультування, орієнтованого на розвиток особистості. Отримані знання і навички корисні для побудови аналітично орієнтованої психотерапевтичної практики, індивідуального консультування, психолого-педагогічної роботи, роботи з наслідками психічної травми. Курс дає можливість закласти підвалини для подальшого розвитку юнгіанської ідентичності.
В групу запрошуються колеги, які мають вищу медичну або психологічну освіту. Перевага надається колегам, які мають психотерапевтичну практику з аналітичної орієнтацією.
Школа видатного швейцарського психолога Карла Густава Юнга є невід’ємною частиною сучасного психоаналізу. Концепція Юнга охоплює особистість в єдності свідомих і несвідомих аспектів, як індивідуальних, так і колективно-архетипових. Вона має не тільки величезну цінність, глибоко вплинувши практично на всю сучасну культуру, а й довела свою ефективність в більш ніж сторічній клінічній практиці. Аналітична психологія застосовується як в практиці аналізу, так і в короткостроковому консультуванні дорослих, в дитячій психотерапії та психокорекції. Підхід Юнга поєднує раціональні й емоційно-образні елементи роблячи наголос на розвитку уяви і творчої активності. Сучасна аналітична психологія успішно подолала ризик перетворення в догматичну дисципліну, і являє собою широке динамічне поле досліджень, де проявляються найновітніші течії гуманітарної, наукової і клінічної думки. Юнгівське світосприйняття виявилось співзвучним для самих різноманітних світових культур і етносів, тож міжнародна спільнота аналітичних психологів охоплює, без перебільшення, весь світ.
Тривалість навчання 3 роки, кратність занять щомісяця – субота/неділя з 10.00 по 18.00 . Кількість місць в групі — 13, на час навчання група є «закритою». Після закінчення навчання і захисту курсової роботи, видається свідоцтво про завершення курсу з кількістю годин групових супервізій.

Теми семінарів:
1. Створення аналітичного середовища. Аналітичний «ритуал». Тривалість і частота. Кушетка або крісло. Метод вільних асоціацій. Алхімічна метафора психоаналізу.
2. Зародження психоаналізу. Фройдівські моделі психічного. Істерія. Витіснення. Випадок Анни О.
3. Символ і архетип. Теорія комплексів. Асоціативний експеримент. «Юнгіанська карта» душі.
4. Теорії раннього дитячого розвитку. Архетипний образ і несвідома фантазія.
5. Архетип Великої Матері. Фантазія всемогутності, розщеплення, шизоїдно-параноїдна позиція.
6. Елевсінські містерії. Міфи про Деметру і Персефону. Депресивна позиція.
7. Базові теорії терапевтичної взаємодії. Холдинг. Контейнерконтейноване.
8. Сни, сновидіння, мрійливість, уява. Техніки імагінації.
9. Психоаналітична діагностика. Его-комплекс. Невротична структура організації особистості. Інтерпретативний аналіз.
10. Структура межової особистості. Проективна ідентифікація. Експресивний аналіз. Неолітична свідомість. Символічні рівні жертвопринесення.
11. Психотична структура. Первісна свідомість. Конвенціональний принцип. Підтримуючий аналіз.
12. Нарцисизм. «Просвічування архетипу». «Сакральне» і «брутальне». Ілюзорний перенос. Селф-аналіз.
13. Персона. Фальшиве селф.
14. Архетипічні образи «жіночого». Великі богині.
15. Архетипічні образи «чоловічого». Гордість Приапа
16. Шлюб. Духовність і сексуальність. «Священне розлучення».
17. Тінь. Добро і зло в розумінні аналітичної психології. Перверсивна структура особистості. Перверсні стосунки.
18. Психосоматичні феномени.
19. Психологічні типи.
20. Юнгіанська інтерпретація. Легенда про Тристана та Ізольду
21. Архетип пораненого цілителя.
22. Групи, групова динаміка, базові припущення.
23. Аніма та анімус. Контрсексуальність.
24. Зникаючий батько. Історія гордині.
25. Техніка аналізу. Відігравання та розігрування.
26. Аналіз переносу та контрпереносу.
27. Травма і душа.
28. Еротичний і еротизований переноси. Різноспрямовані вектори сексуальної метафори.
29. Индивидуация. «Одіссей, Єдиний щасливий герой» .
30. Синхронія.